پشتیبانی 24/7

تمامی پروژه های پروژه گروه صنعتی حامد تکنیکال دارای 4 سال ضمانت مدار می باشد که این ضمانت خاطر شما را آسوده میکند با این حال هر زمانی که احساس کردید به پشتیبانی نیاز دارید با تماس بگیرید

تماس بگیرید